thumb Förskolan Västra Bråstop, Motala © Motala kommun

Förskolan Västra Bråstorp

Cykelhjälmen 1

Motala kommun, Östergötlands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Förskolan Västra Bråstorp är certifierat passivhus enligt FEBY12 och byggs för att klara Svanens krav på förskolebyggnader. Förskolan har plats för ca 80 barn i fyra hemvister med vardera grupprum, allrum, aktivitetsrum och våtrum. Tillagningskök i bottenplan i anslutning till matsal och torg. Fyra kontorsplatser inklusive mötesrum. Personalrum. Stor utegård som är indelad i olika zoner med lekplats nära huset och skog och grillplats längre bort. Det finns även odlingsytor, växthus och uteateljé. På det södervända taket ligger ca 200 kvm solceller som beräknas producera ca 17 000 kWh/år. Planlösning, funktioner och utemiljö är skapat för att miljö och verksamhet ska förmedla "lärande för hållbar utveckling" och Motala kommuns kärnvärden Öppen, Stolt och Nyskapande
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1044 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
43 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
5 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
23 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
15 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.53 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
30127 kkr
Investeringskommentar
Certifierat passivhus enl. FEBY12 och byggs för att klara Svanens krav. Merkostnaden inkluderar både energi- och miljökraven, men jämfört med våra egna uppställda "normalkrav", vilka är något strängare än BBR. Ang energiförbrukning: I energiberäkningen har beräknats att endast ca 30% av solelproduktionen går till fastighetsel. Dvs av 17 000 kWh solel är 4630 kWh/år beräknat att användas som fastighetsel, resterande används som verksamhetsel. Totalt beräknad fastighetsel före soleltillskott är 15430 kWh/år.
Merkostnad
5-8 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,61-0,7 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Passivhus FEBY12 och Svanen

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
20 kW
Solceller, årlig energiproduktion
17000 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja
Om tekniska system
Passivhus, så byggnaden värms i första hand av spillvärme från människor, apparater, belysning. I andra hand finns stöd via vägghängda radiatorer (vattenburna, fjärrvärme).

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
Miljöbyggarna Entreprenad AB
Konstruktör
Cad & Konstruktion i Motala AB
VVS-konsult
VVS-projektering i Linköping AB
Publicerad och granskad
2015-10-09
Senast uppdaterad
2015-10-14