Stora sjöfallet

Stora Sjöfallet

Stockholms kommun, Stockholms län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Entreprenör NCC. Projektet omfattar två stycken flerbostadshus med totalt 64 lägenheter. Värmeförsörjning sker med hjälp av fjärrvärme och solceller ska installeras för att försörja en del av husens elbehov. Ventilationen utgörs av ett FTX-system. Avloppsvärmeväxlare ska installeras för värmeåtervinning från tappvarmvatten.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
7036 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
53 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Publicerad och granskad
2015-10-12
Senast uppdaterad
2016-02-23