thumb Hamnhuset i Göteborg © Staffan Bolminer

Hamnhuset, Göteborg

SANNEGÅRDEN 38:1

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
11616 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
60 kWh/m2, år
Uppmätt
72 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel
28 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,21-0,25 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,41-0,5 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,41-0,5 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare area
200 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten
Solfångare, årlig energiproduktion
121000 kWh
Om tekniska system
FTX med eftervärmningsbatterier i två steg. Först centralt eftervärmningsbatteri med fjärrvärme sedan små eldrivna eftervärmningsbatterier knutna till varje lägenhet
Publicerad och granskad
2010-12-14
Senast uppdaterad
2015-09-30