thumb Hedlunda förskola söder/väster sida © Thomas Greindl, Sweco Architects

Hedlunda förskola med matsal och storkök i samband med Hedlunda skola

Kv. Pärlan 17

Umeå kommun, Västerbottens län

A Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Uppdrag Sweco Architects vann en tävling om nybyggnationen av en förskola med Reggio Emilia pedagogik och genus , som initierades av Umeå kommun. Skolan skulle vara lätt att orientera sig i och miljömålen var höga redan från start. Barnens fantasi och utveckling har varit i fokus vid utformningen. Förhoppningen är att skolan ska vara ett referensprojekt för framtida byggnationer i Sverige. Lösning Resultatet blev värdens nordligaste internationellt certifierade passivhus. Materialet som används är giftfritt och förnybart, både inne och ute, och är valt med omtanke. Flera av möblerna fungerar som fast inredning. – Förskolor är bland det viktigaste som vi kan bygga för framtiden, då det är den första miljön som våra barn ser utanför hemmet. Därför kan vi inte underskatta skolans långsiktiga betydelse för det sociala hållbara samhället. Om skolan är den viktigaste miljön som vi kan skapa, så känns det självklart att den också strävar mot ekologisk hållbarhet.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1561 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Projekterad
41 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
13 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
15 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
13 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
30 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.50 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
41000 kkr
Investeringskommentar
En större del av merkostnader kommer från storköksinredning och den fasta inredningen av förskolan.
Merkostnad
5-8 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,61-0,7 W/m2K
U-värde fönster
0,61-0,7 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
internationellt certifierat passivhus enligt PHI plus BREEAM Very good

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Om tekniska system
Uppvärmning och varmvatten är ansluten till returvattnet av fjärrvärmesystemet som är till 85% biobränsleeldad.Kyl- och frysrum är tillsammans med alla kylskåp ansluten till en centralt kylaggregat med köldmedium CO2 . 80% av värmeenergi från kylaggregatet återvinnas och tillförs till tappvarmvattnet (storkök) och till golvvärmesystemet.

Marknadsaktörer

Byggherre
Umeå Kommun
VVS-konsult
Sweco
Energisamordnare eller motsvarande
Sweco
Publicerad och granskad
2015-10-14
Senast uppdaterad
2015-10-14