thumb 3 vyer inne visar de enkla material som är använda samt fasaden som är vänd mot söder © Linda Hurtigh

Villa Kännåsen, enfamiljshus

Kännåsen 1:33

Krokoms kommun, Jämtlands län

A+ Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Byggnaden är byggd i halvsouterräng. Stomme i lättreglar och isolerad med sprayisolering. Täthet på 0,06l/sh. Fönster med u-värde 0,9. Uppvärmning mha vattenmatlad kamin samt solfångare på taket. Vid behov finns jordvärmepump. Allt kopplat till en acc-tank på 500l. Förvärmd tilluft till ftx aggregatet via rör i mark. FTX aggregat Rec indovent. Åsrföbrukning åren sedan 2013 har varit runt 7400kWh/år detta enligt el-leverantör. Tillkommer gör energi från solfångare samt eldning av ved från egna marken.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
176 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Projekterad
30 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A+

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
11 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
9 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
9 kWh/m2, år
Projekterad energi hushållsel
13 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
4200 kkr
Investeringskommentar
Till byggnaden har byggs ett växthus på ca45 m² ouppvärmt
Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
<0,05 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,71-0,8 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Kompletterande uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare area
3 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
2000 kWh
Om tekniska system
Har inte kommit igång med eldningen på den vattenmantlade kaminen på riktigt ännu för att kunna beräkna detta riktigt
Publicerad och granskad
2015-10-16
Senast uppdaterad
2015-11-04