thumb Hasselbol Förskola © Micael Carlsson

Hasselbolskolan

BRÅRUD 3:1

Sunne kommun, Värmlands län

B Uppmätt
BBR byggår
A Uppmätt
Senaste BBR
Förskolan Hasselbol har 4 avdelningar för totalt 72 barn och är byggt i passivhusteknik. Värmeförluster minimeras genom effektiv ventilation, att ta tillvara värme från de som finns i huset, elektriska apparater och instrålad sol. Tjock isolering samt fönster och dörrar med hög isolationsförmåga ingår också i tekniken.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
783 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Projekterad
54 kWh/m2, år
Uppmätt
55 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
21 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
28 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
6 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
14 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
>1,2 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Om tekniska system
Kanalsystem, med till- och frånluftsdon där vissa utrymmen har behovsanpassad ventilation. FTX. CO2/temp reglerat.

Marknadsaktörer

Byggherre
Sunne kommun
Arkitekt
Tengbom
VVS-konsult
LG Contracting AB/Caverion/Grontmij
Energisamordnare eller motsvarande
Sunne kommun
Publicerad och granskad
2016-05-24
Senast uppdaterad
2016-06-08