thumb Vinkelvägen © Lennart Gustafsson

Vinkelvägen

Biet 4

Arvika kommun, Värmlands län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
LSS-boende. Fristående trähus och består av sex lägenheter för boende och en personallägenhet samt gemensamhetsutrymme.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
440 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Uppmätt
81 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
22 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
44 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
15 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
26 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
11615 kkr
U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Silver

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt
20 kW
Solceller, årlig energiproduktion
19300 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja

Marknadsaktörer

Byggherre
Arvika Fastighets AB
Konstruktör
AR Konstruktion & Design
VVS-konsult
Enerva
Energisamordnare eller motsvarande
Lennart Gustafsson AFAB
Publicerad och granskad
2016-06-08
Senast uppdaterad
2016-06-08