thumb Hagaborgsskola © Felix Gerlach

Hagaborgsskolan

ÅKAREN 4

Karlstads kommun, Värmlands län

A
BBR byggår
A+
Senaste BBR
beräkningsprogram Ida Klimat och Energi 4.51, modellen delar upp byggnaden i zoner. I varje zon används värmebalanser för att beräkna temperaturer och effektbehov. Sedumtak och solpaneler på fasaden. Utsedd till Årets Miljöbyggnad 2014 på Sweden Green Buildning Awards.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3713 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Projekterad
64 kWh/m2, år
Uppmätt
36 kWh/m2, år
Enligt energideklaration
42 kWh/m2, år
Energideklaration varav el
13 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A+
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
4 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
49 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
11 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
25 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
7 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
19 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
9 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
45 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
87000 kkr
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad GULD

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Solceller, årlig energiproduktion
4200 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja

Marknadsaktörer

Byggherre
Karlstad Kommun
Publicerad och granskad
2016-06-08
Senast uppdaterad
2016-06-08