thumb Bärsstaskolan © hammaro.se

Bärstadskolan

HALLERSRUD, 1:67

Hammarö kommun, Värmlands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
beräkningsprogram Ida Klimat och Energi 4.51, modellen delar upp byggnaden i zoner. I varje zon används värmebalanser för att beräkna temperaturer och effektbehov.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
8051 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Projekterad
38 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
1 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
22 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
15 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
35 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Gold

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö

Marknadsaktörer

Byggherre
Hammarö Kommun
Publicerad och granskad
2016-05-24
Senast uppdaterad
2017-06-02