thumb Nordmarkens Skola Årjäng © Peter Söderblom

Nordmarkens skola åk 7-9

SKOLAN 16

Årjängs kommun, Värmlands län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
4900 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Projekterad
54 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
12 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
36 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
6 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
12 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
100000 kkr
Investeringskommentar
"Att vi fått en bättre och miljösäkrad byggnad för framtiden till en högre verifiering till en relativt låg kostnad" Fredric Ernstson
Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,16-0,2 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Silver

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Frikyla
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system
VAV-spjäll i klassrum som styrs CO2-halt och närvarogivareAktiv kyla saknas. Luftbehandlingsaggregaten har funktionen nattkyla

Marknadsaktörer

Byggherre
Årjängs kommun
Arkitekt
Klara arkitektbyrå
VVS-konsult
Caverion och VVS-plan
Publicerad och granskad
2016-05-24
Senast uppdaterad
2016-05-24