thumb

Frillesås

FRILLESÅS-RYA 1:133

Kungsbacka kommun, Hallands län

A Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Flerbostadshus i Frillesås, uppförda som Passivhus av Eksta Bostads AB. Redovisning avser ett av tre likadana byggnader på samma fastighet och som delar på en gemensam teknikbyggnad. Redovisad energianvändning baseras på uppmätt energianvändning för samtliga tre byggnader.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
420 m2
Byggår
2006
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
46 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel
34 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare används till
Tappvarmvatten
Om tekniska system
I varje lägenhet finns ett FTX-aggregat installerat med värmebatteri för uppvärmning av tilluften. Värmning sker via en by-pass på varmvattnets VVC-krets. För att undvika frysrisk i värmebattteriet är värmebatteriet placerat i frånluften före värmeväxlaren, d.v.s. tilluften värms indirekt via förhöjd temperatur i frånluften. I badrum finns en liten golvvärmeslinga installerad som värms med VVC-returen. Varmvatten/värme produceras med solvärme och när/fjärrvärme i en närbelägen teknikbyggnad.

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Konstruktör
AB Svenskt Klimatneutralt Boende
Publicerad och granskad
2011-03-02
Senast uppdaterad
2017-10-06