thumb Samhällsbyggnadshuset Karlstad © karlstad.se

Samhällsbyggnadshuset

BARKASSEN 5

Karlstads kommun, Värmlands län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Kontorshus med 6 plan inkl. garage och indragen teknikvåning
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
6484 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Uppmätt
57 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
6 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
19 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
17 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
50 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
15 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,41-0,50 W/m2K
U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
>1,2 W/m2K
U-värde mark
>0,25 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Gold

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre
Fastighets AB L E Lundberg
Arkitekt
Tengbom
VVS-konsult
KVT
Publicerad och granskad
2016-05-24
Senast uppdaterad
2016-05-24