thumb Villa Thor vinter 2016 © Peter Thor

Villa Thor

Baldakinen 3

Växjö kommun, Kronobergs län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Villa Thor är ett enfamiljsbostadshus i Växjö, färdigställt Juli 2015. Projekterat Passivhus enligt FEBY12 (beräknat värmeförlusttal 15.5W/m2Atemp). Preliminära beräkningar visar på att huset är ett Nollenergihus. På taket sitter 20 st polykristallina solcellsmoduler av märket Solarwatt 60P, samlad toppeffekt 5.2 kW. Bergvärmepump modell IVT Premiumline HQ (Svanen-märkt, 4.5kW) som är kopplat till golvvärme (nedervåning) + radiatorer (ovanvåning). Ventilationsaggregat FTX modell REC Temovex Blue 4 (Certifierad enligt de internationella passivhus-kriterierna) med vattenburen eftervärmare.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
170 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Ja
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
54 kWh/m2, år
Uppmätt
18 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
3 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
10 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
5 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,71-0,8 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tidsstyrd
Solceller, installerad effekt
5 kW
Solceller, årlig energiproduktion
5 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja
Om tekniska system
Värmen fördelas mellan via golvvärme (nedervåning) samt radiatorer (ovanvåning).

Marknadsaktörer

Byggherre
Privat
Huvudentreprenör
MG Bygg i Småland AB
Konstruktör
XNvillan
Publicerad och granskad
2017-06-27
Senast uppdaterad
2019-09-07