thumb

Lindås

LINDÅS 1:416

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Passivhusen i Lindås är 4 radhuslängor med totalr 20 bostäder i 2 plan
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
2416 m2
Byggår
2001
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Ja
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
24 kWh/m2, år
Uppmätt
35 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
15 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
10 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
10 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
33 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,71-0,8 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare area
5 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten

Marknadsaktörer

Byggherre
Egnahemsbolaget
VVS-konsult
AB Svenskt Klimatneutralt Boende
Publicerad och granskad
2018-01-12
Senast uppdaterad
2018-01-18