Däckshuset

Sannegården 83:1

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3632 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
58 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
33 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
18 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
7 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
20 kWh/m2, år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt
37.5 kW
Solceller, årlig energiproduktion
35000 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja

Marknadsaktörer

Byggherre
Familjebostäder i Göteborg AB
Publicerad och granskad
2017-10-18
Senast uppdaterad
2018-05-16