thumb

Brogården, Etapp 1 Hus D

BROGÅRDEN 4

Alingsås kommun, Västra Götalands län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Brogården är ett område i Alingsås med flerfamiljus från miljonprogrammet. Området byggs om i 2 etapper till nära passivhusstandard genom förbättrad isolering och täthet, samt byte från F-ventilation till FTX-ventilation. I det första huset (hus D) som renoverades fick lägenheterna indivudella FTX-aggregat i varje lägenhet. Men övriga hus som renoveras får ett centralt roterande FTX-aggregat.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
1284 m2
Ombyggnadsår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
177 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
58 kWh/m2, år
Energibesparing
67 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
42 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
115 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
20 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
18 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
16 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
21 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
28 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,21-0,25 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Värme i tilluft från aggregat i lägenhet via värmebatteri (fjärrvärme) i varje lägenhet samt värmeslinga i kök i utsatta lägenheter.
Publicerad och granskad
2013-01-03
Senast uppdaterad
2018-01-02