thumb Kv Jöns Ols © LKF AB

Kv Jöns Ols

JÖNS OLS 2

Lunds kommun, Skåne län

B
BBR byggår
A
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
2877 m2
Byggår
2000
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
57 kWh/m2, år
Enligt energideklaration
56 kWh/m2, år
Energideklaration varav el
25 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel
27 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,31-0,40 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,21-0,25 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,61-0,7 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Värmepump luft-vatten
Ventilation
Frånluft med återvinning
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solfångare area
132 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten
Solfångare, årlig energiproduktion
44600 kWh
Om tekniska system
Fjärrvärme, Luftvärmepump, Solvärme

Marknadsaktörer

Byggherre
Lunds Kommuns Fastighets AB
Arkitekt
Trekantens arkitektkontor
Publicerad och granskad
2011-03-01
Senast uppdaterad
2015-06-26