Kök/Matsalbyggnad Ölands Folkhögskola

Skogsby 1:3

Mörbylånga kommun, Kalmar län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
nybyggnad av en matsal samt produktionskök för folkhögskola. 1 plans byggnad med teknikrum plan 2.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
680 m2
Byggår
2017
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Hotell och restaurang
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
32 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
7 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
20 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
5 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.40 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
32000 kkr
Investeringskommentar
Finns också 180 m2 solceller tunnfilm i söderläge pulpettak
U-medelvärde
0,31-0,40 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
krav nivå MB silver ej certifierad, solel proc hela fastighetselen / år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Kylmaskiner
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
27 kW
Solceller, årlig energiproduktion
26000 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre
Landstinget i Kalmar Län
Publicerad och granskad
2018-05-16
Senast uppdaterad
2019-12-06