Ambulansstation Ålem

Ålem 10:11

Mönsterås kommun, Kalmar län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Ambulansstation med bilgarage samt bostadsdel med administrativa lokaler.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
300 m2
Byggår
2017
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Annan
Elvärmd
Ja
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
30 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
2 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
10 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
16 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
2 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
11000 kkr
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
byggd efter MB silverklass ej certifierad

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Frikyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
7 kW
Solceller, årlig energiproduktion
6000 kWh
Om tekniska system
med solenergi till byggnaden inräknad så sjunker bygganden till ca 10 kWh/m2 o år

Marknadsaktörer

Byggherre
Landstinget i Kalmar Län
Publicerad och granskad
2018-05-16
Senast uppdaterad
2023-06-28