Emmaboda hälsocentral

Björken 1

Emmaboda kommun, Kalmar län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Hälsocentral i 2 plan med tandvård rehab mm

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
4110 m2
Byggår
2018
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Vård
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
48 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
7 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
26 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
7 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
7 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.45 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
95000 kkr
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
krav nivå MB guld, ej certifiering

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Kylmaskiner
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
12 kW
Solceller, årlig energiproduktion
11000 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre
Landstinget i Kalmar Län
VVS-konsult
Sweco
Publicerad och granskad
2018-05-16
Senast uppdaterad
2019-12-06