Stensö hälsocentral tillbyggnad

Kv kungsljuset 3

Kalmar kommun, Kalmar län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
vårdcentral tillbyggnad till befintlig byggnad totalyta 1540 m2

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
650 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Vård
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
40 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
8 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
20 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
10 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
2 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.45 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
35000 kkr
U-medelvärde
0,31-0,40 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Komfortkyla
Kylmaskiner
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
15 kW
Solceller, årlig energiproduktion
15000 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre
Landstinget i Kalmar Län
Publicerad och granskad
2017-09-26
Senast uppdaterad
2017-09-26