thumb KV Fridhem

Kv Fridhem 7 st Passivhus med 174 st lägenheter -Trollhättan

Fridhem 1

Trollhättans kommun, Västra Götalands län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
6 st punkthus 6-plans passivhus samt 1 st lammelhus 4 plans som passivhus. 174 lägenheter varav 20 st som trygghetsboende.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
15300 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
50 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
18 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
22 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
10 kWh/m2, år
Projekterad energi hushållsel
25 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
196800 kkr
Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,21-0,30 W/m2K
U-värde yttervägg
0,21-0,3 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Verifierat och certiferiat Passivhus enl FEBY 2009
Enkätundersökningsresultat
Bra innemiljö

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig

Marknadsaktörer

VVS-konsult
Bravid Sverige AB
Publicerad och granskad
2017-10-05
Senast uppdaterad
2017-10-10