Tandvård Linné

Kv Ryttaren 1

Växjö kommun, Kronobergs län

B Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Byggnad i ett plan, med verksamhet tandvård, certifierad med miljöbyggnad guld. Solceller på taket.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
687 m2
Byggår
2016
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Vård
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
44 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
8 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
35 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
1 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
50 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Merkostnad
0-4 %
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad guld

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Kylmaskiner
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
12 kW
Solceller, årlig energiproduktion
9000 kWh
Publicerad och granskad
2018-03-06
Senast uppdaterad
2018-03-06