thumb Renovering - Juni 2017 © Annika Söderlund

Kollektivhuset Stacken

BERGSJÖN 17:5

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Passivhusrenovering med byggnadsintegrerade solcells-tak och fasad av ett miljonprogramshus som byggdes ursprungligen 1969. Renoveringen färdigställdes 2017.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
3320 m2
Ombyggnadsår
2017
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
35 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
17 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
13 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
5 kWh/m2, år
Projekterad energi hushållsel
27 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
10000 kkr
Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,21-0,30 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,71-0,8 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
>0,25 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,51-0,6 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
International Passive House

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
150 kW
Solceller, årlig energiproduktion
90000 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja
Om tekniska system
Byggnadsintegrerade solcells-tak och fasad.
Publicerad och granskad
2017-10-10
Senast uppdaterad
2023-06-30