thumb Portvakten Söder © Hyresbostäder i Växjö

Kv Portvakten

PORTVAKTEN 1

Växjö kommun, Kronobergs län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Byggnaderna är uppförda i 8 våningar i bland annat massivt trä och enligt passivhsutekniken. Entreprenör NCC.Artikel om byggnaden Energy Performance of Two Multi-Story Wood-Frame Passive Houses in Sweden http://www.mdpi.com/2075-5309/5/4/1207/pdf

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
5444 m2
Byggår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
36 kWh/m2, år
Uppmätt
40 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
18 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
9 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
9 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
18 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
13 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
9 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig

Marknadsaktörer

Byggherre
Hyresbostäder i Växjö
Konstruktör
Tyréns AB
Arkitekt
BSV Arkitekter & Ingenjörer AB
VVS-konsult
VVS-Byrån i Växjö AB
Publicerad och granskad
2010-12-17
Senast uppdaterad
2016-05-27