thumb

Villa Glumslöv

NEDRA GLUMSLÖV 12:168

Landskrona kommun, Skåne län

A Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
1,5 plans passivhus villa - halvlätt konstruktion. Cellplast-väggar med en betong/stålkärna. FTX-system.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
146 m2
Byggår
2016
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Ja
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
21 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,61-0,7 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Kompaktaggregat: supplerande ventilations- och värmelösning, vilken kombinerar ventilation, värmeåtervinning och produktion av varmt hushållsvatten.

Marknadsaktörer

Byggherre
Emrahus AB
Publicerad och granskad
2017-10-12
Senast uppdaterad
2018-05-16