thumb

LSS Storhagen

STORHAGEN 57:8

Gävle kommun, Gävleborgs län

A Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
1-plan passivhus LSS-hem, 6 brukarlägenheter samt gemensamhets-,/personalutrymmen. Halvlätt konstruktion, cellplast-väggar med en betong-/stålkärna. FTX-system.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
400 m2
Byggår
2017
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Ja
Klimatzon
2

Energiprestanda

Projekterad
34 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
15 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
13 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,61-0,7 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre
Emrahus AB
Publicerad och granskad
2017-10-13
Senast uppdaterad
2018-05-16