thumb Fasad med solceller

Citypassagen

Olaus Petri 3:119

Örebro kommun, Örebro län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Kontorsbyggnad 7 plan
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
17325 m2
Byggår
2019
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
48 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
5 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
29 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
5 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
7 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Guld/Silver

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Fjärrkyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
75 kW
Solceller, årlig energiproduktion
59500 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja
Om tekniska system
Insamling av regnvatten för spolning av toaletter.

Marknadsaktörer

Byggherre
AB Brostaden / Castellum
Publicerad och granskad
2019-06-04
Senast uppdaterad
2019-06-04