Entrèhuset, Campus

Universitetet 1

Örebro kommun, Örebro län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Entrébyggnad vid Örebros universitet.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
5268 m2
Byggår
1998
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Ja
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt
44 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
3 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
18 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
8 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
31 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
1 kWh/m2, år

Marknadsaktörer

Byggherre
Akademiska Hus AB
Publicerad och granskad
2019-06-04
Senast uppdaterad
2019-06-04