thumb Prisma, hus B och C © Egnahemsbolaget

Prisma, hus B och C

JÄRNBROTT 134:1

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Två av tre punkthus med bostäder. Hus 2 och 3 är bostadsrätter
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
6446 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
59 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Göteborgs Egnahems AB
Huvudentreprenör
TUVE BYGG AB
Konstruktör
Tyréns AB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2011-03-01
Senast uppdaterad
2015-06-26