thumb Kv Kajutan © Bilden äger ByggVesta

Kv Kajutan

KAJUTAN 2

Stockholms kommun, Stockholms län

A Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Flerfamiljshusen bygger på en princip av husmodeller som följer en ”Open standard” har höga arkitektoniska kvalitéer. Flerfamiljshusen har mycket lågt energibehov - där fjärrvärme används för uppvärmning och varmvattenproduktion. Lägenheterna hyrs med kallhyra och värme-, varmvatten- och el mäts och debiteras separat, vilket leder till minskad totalförbrukning. Nyutvecklat frånluft/tilluftsystem (FTX) med ca 90% värmeåtervinning, VoltAir System. Luftvärme utan radiatorer. Låg elförbrukning för belysning (belysningsstyrning), vitvaror, ventilation, hissar och övrig fastighets-el.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
4420 m2
Byggår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
54 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Cleantech- koncept VoltAir system för luftbehandling, Till- och frånluft med 90% temperaturverkningsgrad på värmeåtervinning. Uppvärmning via tilluften med lägenhetsbatterier för eftervärmning anslutna till fjärrvärme.

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
ByggVesta AB
Konstruktör
Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB
VVS-konsult
PO Andersson AB
Publicerad och granskad
2011-03-15
Senast uppdaterad
2015-06-26