thumb Motellvägen 2-4 © Falkenbergs Bostad AB

Hertings Gård, Motellvägen 2-4

VÄXTHUSET 18

Falkenbergs kommun, Hallands län

A Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Två åttavåningsbyggnader med totalt 54 lägenheter. Byggnaderna uppförda som lågenergihus med passivhusteknik. Uppvärmning sker genom fjärrvärme till lägenhetsspecifikt eftervärmningsbatteri, genom vattenburen komfortvärme i entré och badrum samt genom förvärmning med solvärme av tilluft genom FTX-anläggning. Lägenhetsvis mätning av energiförbrukning och vattenförbrukning.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3849 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
50 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel
21 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
89000 kkr
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare används till
Uppvärmning
Om tekniska system
Byggnaden ansluten till fjärrvärmenät, vattenburet eftervärmningsbatteri till varje lägenhet, vattenburen komfortvärme i entré och badrum. Ventilation typ FTX Exhausto med förvärmning av tilluft från luft/solvärmeanläggning.

Marknadsaktörer

Byggherre
Falkenbergs Bostad AB
Konstruktör
Tyréns AB
Publicerad och granskad
2011-04-08
Senast uppdaterad
2015-06-25