thumb © Bengt Dahlgren Göteborg AB

Kängurun 18 Krokslätts Fabriker

KÄNGURUN 18

Mölndals kommun, Västra Götalands län

A Uppmätt
BBR byggår
A Uppmätt
Senaste BBR
Husvärden AB har uppfört en kontorsbyggnad i området Krokslätts Fabriker i Mölndal, Göteborg. En av de viktigaste målsättningarna för byggnaden var att den ska vara energieffektiv och visa på att det verkligen går att bygga ett hus som både använder lite energi och har ett bra inomhusklimat. De krav som ställdes var att uppfylla Green Building, dvs 75 % av BBR-kravet och Miljöbyggnad GULD som är 65 % av BBR-kravet. BBR kravet för denna byggnad är 100 kWh/m2, år. Resultatet av beräknad total mängd köpt energi för Kängurun 18 blev 45 kWh/m2 år, vilket medför att alla ställda krav uppfylldes.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
4120 m2
Byggår
2010
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
46 kWh/m2, år
Uppmätt
37 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
3 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
14 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
18 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
43 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
11 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
4 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
19 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
10 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
38 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
4 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
1.00 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
105000 kkr
U-medelvärde
0,31-0,40 W/m2K
U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Värmepump luft-vatten
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Kylmaskiner
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
6.5 kW
Om tekniska system
Värme: Fjärrvärme. Radiatorer sekvensstyrda med tilluftsdonen (vattenburet distributionssystem). Värme återvinns från kylmaskin för servrar. Kyla: Uteluftsvärmepumpar för värme/kyla till luftbehandlingsaggregat. Värmepumparna är placerade framför avluftsgallren. Vätskekylmaskin till serverrum och KK-rum. Luftbehandling: Ventilation styr på närvaro- och temperaturgivare i tilluftsdonen.Variabelt flöde i tre steg. Dubbla aggregat med hög återvinning och låg el-energianvändning.

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
MVB
Konstruktör
PI i Göteborg, PIAB AB
Arkitekt
Wingårdhs Arkitektkontor
Publicerad och granskad
2013-06-27
Senast uppdaterad
2015-08-12