Katjas Gata 119, Backa Röd

BACKA 79:2

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Ombyggnad av fyravånings punkthus från 1971. Energianvändningen är sänkt från 178 kWh/kvm till 60 kWh/kvm (Atemp). Bef byggnad består av prefabricerad betongelement. Vid energiombyggnaden har fasaden tilläggsisolerats med 200mm cellplast och puts. Vind och krypgrund har tilläggsisolerats. Nya utflyttade fönster och entréparti. Nya balkonger. FTX med centralt aggregat med roterande vxl i nytt fläktrum på tak. Värmetillförsel med fjärrvärme via radiatorer. IMD på varmvatten.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
1357 m2
Ombyggnadsår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
178 kWh/m2, år
Projekterad
60 kWh/m2, år
Energibesparing
66 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
18050 kkr
Investeringskommentar
Total invkostnad är normaliserad, d v s justerad för en normalstor ombyggnadsetapp (ca 100 lgh) samt att extra utredningskostnader för pilotprojektet är borttagen. Kostnadsnivå 2009. Merkostnad är beräknad utifrån tidigare icke-energirenov ombyggnadsetapper i Backa Röd. Normalkostnad = 11.500 kr/kvm BOA (totrenov inv inkl kök, bad, lister, innerdörrar, ytskikt, byte av alla install utom ventaggr/kanal på vind, fasadrenovering inkl slammning, nya balkonger) Merkostnad energi=3.000 kr/kvm BOA (tilläggsisol, nya fönster, nybyggn fläktrum, FTX, IMD mm) För mer info kontakta projektledare.
Merkostnad
21-30 %
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system
Vinden gjordes om till en begränsat ventilerad kallvind. Utsida råspont tilläggsisolerades och nytt papptak lades. Även vinden tilläggsisolerades. betongstommen med sandwichfasadelement tilläggsisolerades med ett system av 200 mm cellplast och tunnputs. Detta förbättrade U-värdet avsevärt men även tätheten i fasaden.

Marknadsaktörer

VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2012-12-17
Senast uppdaterad
2015-06-26