thumb Sibeliusgången 2 efter ombyggnad © Miljöförvaltningen i Stockholm

Järva - Sibeliusgången 2

NYSTAD 7

Stockholms kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Sju utvalda bostadshus från miljonprogrammet i Husby, Akalla och Rinkeby kommer att samtidigt som de renoveras åtgärdas för att bli mer energieffektiva. Efter renovering ska den specifika energianvändningen i snitt i de sju husen bli 88 kWh/m2, år Åtgärderna för energieffektivisering ska bland annat leda till halverad energiförbrukning, minskad användning av hushållsel med 10 procent i de sju renoverade husen och minskad energianvändning på byggarbetsplatsen med 30 procent. Hyrorna ökar med ca 20%.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
9070 m2
Ombyggnadsår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
137 kWh/m2, år
Projekterad
80 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
78 kWh/m2, år
Energibesparing
43 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
40 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
86 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
11 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
30 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Projekterad energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
40 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
15 kWh/m2, år
Projekterad energi hushållsel
30 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
38 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
15 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
112000 kkr
Merkostnad
21-30 %
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Silver

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solceller, installerad effekt
33 kW
Solceller, årlig energiproduktion
27 kWh
Om tekniska system
Varmvattenanvändning har angivits till 25 kWh/m2Atemp,år (Sveby). Verklig vv-användning är 35 kWh/m2Atemp,år. FTX-ventilation, centralt Stambyte isolering kv, vv, vvx Snålspolande blandare Återvinning av spillvattnet (3,5 kWh/m2Atemp,år)
Publicerad och granskad
2013-01-14
Senast uppdaterad
2015-08-17