thumb Johannesbäcksgatan 48 A-B © Uppsalahem AB

Gröna gatan, del 1

SALA BACKE 17:1

Uppsala kommun, Uppsala län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Renoveringen innebär bl.a. tilläggsisolering väggar, nya tätningslister i fönster, skafferiventiler har isolerats och murats igen, fönster har delvis kompletterats med isolerglasruta och delvis bytts ut, nya balkong- och lägenhetsdörrar, installation av FTX, installation av 2-rörsystem och byte av radiatorer, snålspolande armaturer, stambyte och utbyggnad av badrum, närvarostyrd LED-belysning i allmänna utrymmen, individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten samt nya elinstallationer och vitvaror
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
1487 m2
Ombyggnadsår
2010
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
116 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
76 kWh/m2, år
Energibesparing
34 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
22 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
25 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
16 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
19 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
2371 kkr

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Fjärrvärme och FTX-ventilation
Publicerad och granskad
2012-11-28
Senast uppdaterad
2015-06-25