thumb

Giganten 6

GIGANTEN 6

Halmstads kommun, Hallands län

Ej klassificerbar
Byggnaden från 1963 rymmer 105 lägenheter i åtta våningar. Huvudentreprenör var NCC. Byggnaden värms med fjärrvärme och ventileras med ett frånluftssystem. Uppvärmning sker med radiatorer. I åtgärdspaketet ingår bland annat att byta till bättre fönster, tilläggsisolera delar av fasaden och installera högeffektiva frånluftsvärmepumpar.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
9235 m2
Ombyggnadsår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
89 kWh/m2, år
Uppmätt
98 kWh/m2, år
Energiklass (BBR vid byggår)
C

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi hushållsel
30 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
17 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
15 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
35000 kkr
Investeringskommentar
Exklusive moms.
Merkostnad
9-12 %

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Frånluftsvärmepump
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Frånluft med återvinning
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Fjärrvärme med ny värmeväxlare vilket minskar värmeförlusterna i undercentralen. Mekaniskt frånluftssystem med frånluftsvärmepump för återvinning av värme. Uppvärmning med radiatorer. Vattenbesparande utrustning som installerades 2009. Injusterat värmesystem ger inomhustemperatur 21 grC. Byte av fönster till U=0,9 W/m2K. Tilläggsisolering av fasad vid balkonger. Bättre lufttäthet.

Marknadsaktörer

Byggherre
Apartement Bostad
VVS-konsult
Bravid Sverige AB
Publicerad och granskad
2018-05-16
Senast uppdaterad
2018-05-16