thumb © LÅGAN

Vallda Heberg, Enbostadshus

HEBERG 2:106

Kungsbacka kommun, Hallands län

A Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
I passivhusområdet Vallda Heberg finns 26 stycken tvåplans enbostadshus som certifierats enligt svensk passivhusstandard FEBY09. Entreprenör NCC. Husen har extra välisolerade väggar, golv och fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning. Samtliga byggnader i området är passivhus som får värme från solfångare och från en närvärmeanläggning driven av biobränsle. Målsättningen är att 40 procent av energibehovet till uppvärmning och tappvarmvatten ska tillgodoses med solenergi.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3640 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
60 kWh/m2, år
Uppmätt
49 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi hushållsel
30 kWh/m2, år

Uppmätt energi fastighetsel
5 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
24 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
100000 kkr
Investeringskommentar
Snittpris försäljning 3 900 000 kr
Merkostnad
13-16 %
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,61-0,7 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Värmedistributionen sker via VVC-ledning som är placerad i hela bostadsområdet. Värmedistributionen i bostäderna sker via tilluften.

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Arkitekt
Mats Abrahamsson Arkitektkontor AB
VVS-konsult
Andersson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2014-12-11
Senast uppdaterad
2017-10-06