Vallda Heberg, Äldreboende

HEBERG 3:41

Kungsbacka kommun, Hallands län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Entreprenör NCC. Äldreboendet i Vallda Heberg är Sveriges första passivhuscertifierade äldreboende. Den fyra våningar höga byggnaden rymmer 64 lägenheter anpassade efter brukarnas behov. Äldreboendet har extra välisolerade väggar, golv och fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning, och har certifierats enligt svensk passivhusstandard FEBY09. På taket finns 545 kvadratmeter solceller. Samtliga byggnader i området är passivhus som får värme från solfångare och från en närvärmeanläggning driven av biobränsle. Målet är att 40 procent av energibehovet ska tillgodoses med solenergi.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
7280 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
42 kWh/m2, år
Uppmätt
51 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi fastighetsel
12 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Passivhus

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Kylmaskiner
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt
80.85 kW

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Arkitekt
Håkan Markgren Arkitekt AB
VVS-konsult
Andersson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2014-12-11
Senast uppdaterad
2016-02-23