thumb Kuggen på Lindholmen

Kuggen

Lindholmen 6:5

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B
BBR byggår
A+
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
4898 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
75 kWh/m2, år
Enligt energideklaration
60 kWh/m2, år
Energideklaration varav el
29 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A+
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
2 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
37 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
27 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
28 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
9 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,41-0,50 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,41-0,5 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Guld
Enkätundersökningsresultat
Bra innemiljö

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Fjärrkyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Solfångare area
9 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten
Solfångare, årlig energiproduktion
4500 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre
Chalmersfastigheter AB
Arkitekt
Wingårdhs Arkitektkontor
Publicerad och granskad
2015-08-10
Senast uppdaterad
2015-09-28