thumb Vega skolan från söder sidan med delar av skolgården © Thomas Greindl, Sweco Architects

Vega skola F-6 skola med särskola F-9, daghem, och kommunbibliotek

Kv Häradshövdingen 3 och 4

Vännäs kommun, Västerbottens län

A+ Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Vännäs Kommun har i samarbete med SWECO Architects arbetat med planeringen av vad som blir Vännäs största byggnadssatsning genom tiderna. Vännäs Kommun ligger nu i framkant med att förverkliga sina övergripande beslut om ett hållbart och miljövänligt samhälle. Vegaskolan har satt en ny standard för kommande byggnation i Vännäs. Specifikt energibehov 28 Kwh/m2 och år. VNB i Umeå är utsedd till generalentreprenör för uppförande av Vännäs nya profilbyggnad. Skolan står klar och omfattar 5200 m² lokaler för skolverksamhet, bibliotek och allmänhet. Hållbarhets perspektiv Brundtlandskommissionen beskriver en hållbar utveckling som en utveckling där vi tillgodoser mänskliga behov idag på ett sätt som inte hindrar kommande generationer från att tillgodose sina behov.Det är en politisk definition med bred acceptans som beskriver vad vi lyckats med när vi har ett hållbart samhälle. Inom stadsbyggnad är det idag få som ifrågasätter medborgarnas viktiga roll i processer som utvecklar staden. Tvärtom verkar medborgardialoger vara essentiella när den socialt hållbara staden ska byggas. I Vegaskolan får Kommunens medborgare en plats, lärande, umgänge och aktiviteter. En central social mötesplats med en skolgård som erbjuder möjligheter för alla åldrar och tillåter aktiviteter en större del av dygnet.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
5420 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Projekterad
28 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A+

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
4 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
16 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
8 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
15 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.50 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
95000 kkr
Investeringskommentar
Entreprenadskostnader inklusive mark och exklusive Moms är 80 000 000 med BTA 5600 m2 = 14300 SEK/m2 och som var 7% billigare än en standardbyggnad i kommunen.
Merkostnad
0-4 %

Marknadsaktörer

VVS-konsult
Sweco
Energisamordnare eller motsvarande
Sweco
Publicerad och granskad
2015-10-14
Senast uppdaterad
2019-11-14