thumb Seglet 4 © KBAB

Kv Seglet

SEGLET 4

Karlstads kommun, Värmlands län

B
BBR byggår
A
Senaste BBR
Projektet Orrholmen omfattar 10 sjuvånings skivhus med 2 invändiga trapphus med hiss. Ett mellanliggande gemensamt överdäckat garage är anslutet till byggnaderna. Gemensam tvättstuga finns i källarplan i varje hus. Fläktrum finns i utrymmen på taket. Gemensam undercentral med mätare finns för varje enskild huskropp för vatten, värme och el.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
4891 m2
Ombyggnadsår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Uppmätt
90 kWh/m2, år
Enligt energideklaration
73 kWh/m2, år
Energideklaration varav el
7 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi fastighetsel
15 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
8410 kkr
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,21-0,25 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Frånluft
Ventilationsstyrning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Om tekniska system
Ventilationsystemet utgörs av mekanisk frånluft med vädringsfönster och springventiler. Värmedistribution är vattenburen med radiatorer. Fjärrvärme försörjer huset via undercentral i byggnaden. Värmesystemet är fjärrvärme via undercentral i byggnaden. Fastighetskyla saknas

Marknadsaktörer

Byggherre
Karlstads Bostads AB (KBAB)
Publicerad och granskad
2016-06-09
Senast uppdaterad
2016-06-09