thumb Villa Molkom © Fredrik Wikström

Villa i Molkom

UPPERUD 1:138

Karlstads kommun, Värmlands län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Enplans villan i Molkom är ett både energieffektivt och komfortabelt hus som har ett välisolerat klimatskal där mycket tid lagts på att nå en hög täthet. Byggnaden har en vattenmantlad pelletskamin och solfångare, värmen distribueras genom ett förenklat golvvärmesystem. Temperaturreglering styrs i zoner med golvvärme. Ventilationslösningen gör att det bildas en varm komfortzon i de centrala delarna av huset och svalare i sovrummen. Ingående luft leds genom en 25 meter lång kulvert för att värma luften vintertid och kyla den sommartid. Den faktiska energiförbrukningen är per år ca 10000 kWh pellets och 3000 kWh el
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
169 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Uppmätt
45 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
15 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
30 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
18 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
3000 kkr
Investeringskommentar
Svårt att avgöra merkostnader, mycket eget arbete
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare area
7 m2
Solfångare, årlig energiproduktion
3000 kWh
Om tekniska system
Utmärkt, tyst, inga drag överhuvudtaget. Fjärrkontroll, fixa lägen

Marknadsaktörer

Byggherre
Fredrik Wikström
Publicerad och granskad
2016-06-08
Senast uppdaterad
2016-06-21