thumb Boklidens Äldreboende © Tyréns, Helena Bülow-Hübe

Bokliden

MÖRARP 2:61

Helsingborgs kommun, Skåne län

A Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Tillbyggnad av 13 lägenheter för äldre i 1 plan. Byggstart 2007 med inflyttning 2008.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
690 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
58 kWh/m2, år
Uppmätt
52 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel
59 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tidsstyrd
Solfångare används till
Tappvarmvatten
Om tekniska system
Naturgas + solfångare

Marknadsaktörer

Byggherre
Helsingborgs Stad, fastighetsförvaltningen
Huvudentreprenör
Byggmästar'n i Skåne AB
Arkitekt
AB Arkitektlaget Skåne
VVS-konsult
Renerga
Publicerad och granskad
2010-12-17
Senast uppdaterad
2015-06-25