thumb Vy mot entré. © Norconsult AB

Sävehuset

Visby, Solrosen 1

Gotlands kommun, Gotlands län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Nybyggnation på befintlig stomme. Lokaler för gymnasieskola och kulturskola. Byggnaden uppnår Miljöbyggnad Guld.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
12200 m2
Byggår
2017
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
64 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
14 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
38 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
11 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
36 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
1 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
1.00 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Merkostnad
0-4 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Guld

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre
Region Gotland
Konstruktör
Amhold AS
Publicerad och granskad
2017-10-12
Senast uppdaterad
2018-05-16