thumb Fagerskrapan, ett nytt landmärke i Östersund © Östersundshem AB

Fagerskrapan

Vahall 2

Östersunds kommun, Jämtlands län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
16 våningars punkthus byggt enligt Miljöbyggnad silver med guld på energi. Upphandlingen avgjordes på beräknad energiprestanda och entreprenören ansvarade för driften i två år efter färdigställande. Beräknad energiprestanda uppfylldes.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
5258 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Uppmätt
59 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
18 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
30 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
11 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
20 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,41-0,50 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
0,16-0,2 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad silver, guld på energi

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Kompletterande uppvärmning med värmebatteri avser endast tre lokaler i bottenplan

Marknadsaktörer

Byggherre
Östersundshem AB
Arkitekt
Gisterå-Sjöstrand Arkitektur AB
Publicerad och granskad
2017-10-13
Senast uppdaterad
2018-03-09