thumb

Backgårdsgatan 1

Backgårdsgatan 1

Vårgårda kommun, Västra Götalands län

A+ Projekterat
BBR byggår
A+ Projekterat
Senaste BBR
70-tals byggnad i miljonprogram. Byggnaden byggs om till lågenergibyggnad som med hjälp av solceller och energilager blir självförsörjande på årsbasis. Projektet har flera viktiga och intressanta utmaningar som kan summeras med rubrikerna: Hållbart byggande, Mycket låg energianvändning, Rent Snyggt och Tryggt boende, Hållbar ekonomi för bolaget, Rimliga hyror. Inledningsvis genomförs ny och ombyggnad av en byggnad. I etapp 2 kommer ytterligare 5 liknade byggnader byggas om på samma sätt.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
2040 m2
Ombyggnadsår
2017
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
7 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A+
Energiklass (BBR vid byggår)
A+

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
4 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
4 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
-1 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
45000 kkr
Investeringskommentar
Sol-el via solceller. Energilager för lagring av sol för hela årsbehovet. Energilager med batteri och vätgas. Elektrolys för vätgasproduktion och bränslecell för elproduktion.

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system
Sol-el via solceller. Energilager för lagring av sol för hela årsbehovet. Energilager med batteri och vätgas. Elektrolys för vätgasproduktion och bränslecell för elproduktion.

Marknadsaktörer

Byggherre
Vårgårdabostäder AB
Huvudentreprenör
AB Fristad Bygg
Publicerad och granskad
2018-05-16
Senast uppdaterad
2019-12-06