thumb Villa Äntligen mot väster © Villa mer AB

Villa Äntligen

GUDÖ 5:3

Haninge kommun, Stockholms län

A
BBR byggår
A+
Senaste BBR
Husets klimatskal: Grund av foamglas, väggar BV av betong + cellplast, ÖV av träreglar. Träfasad. Huset är extremt lufttätt och förset med FTX-ventilation, en vattenmantlad kakelugnskamin, ackumulatortank, solfångare för varmvatten och planerat för solceller för el på taken. Distributionen av värme genom vattenburna system: en kombination av ventilationen (FTX) med vattenbatteri för att förvärma tilluften, vattenburen komfortgolvvärme i köket. Material är valda utifrån aspekter som optimal värmelagring, isoleringsförmåga, fuktbalans, låga emissioner. https://www.facebook.com/villa.antligen

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
157 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
50 kWh/m2, år
Uppmätt
49 kWh/m2, år
Enligt energideklaration
50 kWh/m2, år
Energideklaration varav el
20 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A+
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi hushållsel
32 kWh/m2, år

Uppmätt energi fastighetsel
17 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
32 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
7000 kkr
Investeringskommentar
Villa äntligen är arkitekt ritat och avviker mycket från gängse villa arkitektur, med rundade former, både ute och inne. Grund av foamglas kostade mycket. Mycket påkostade materialval ute som inne, för att vara beständiga och hållbara över mycket lång tid. Även miljövänliga ytbehandlingar som Sioo och äggoljetempera har använts. Kök och badrum i tidlös stil.
Merkostnad
9-12 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla distribution
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solfångare area
7.8 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
4000 kWh
Om tekniska system
Tillskottsvärmen (förutom de interna tillskotten) produceras huvudsakligen av solfångare samt vintertid av en kakelugnskamin. Distributionen sker genom vattenburna system: en kombination av ventilationen (FTX) med vattenvärmebatteri för att förvärma tilluften, vattenburen komfortgolvvärme i kök, badrum och hall samt ett antal små lågtemperaturradiatorer, främst i övervåningens sovrum. Det finns rumsgivare i varje rum som styr värmetillförseln. Närvarostyrd ventilation kopplat till larm.

Marknadsaktörer

Byggherre
Magnus & Anna Gustafsson
Huvudentreprenör
Byggklar Sverige AB
Konstruktör
KE-gruppen AB
Arkitekt
Ross Arkitektur & design AB
VVS-konsult
VVK AB
Publicerad och granskad
2014-03-27
Senast uppdaterad
2015-06-26