thumb Kv Seglet © Skanark AB

Kv Seglet

SEGLET 1

Karlstads kommun, Värmlands län

A
BBR byggår
A
Senaste BBR
12-våningshus, 44 lägenheter

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3357 m2
Byggår
2006
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Uppmätt
52 kWh/m2, år
Enligt energideklaration
54 kWh/m2, år
Energideklaration varav el
15 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi hushållsel
32 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
60450 kkr
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
<0,05 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Ventilationssystemet är en hybridvariant där ett traditionellt frånluftsystem kompletterats med värmeåtervinning. Systemet är helt lägenhetsseparerat och har endast frånluftsfläktar. Friskluft som förvärmts via värmeväxling mot utgående frånluft tillförs centralt i lägenhetens hall. Frånluftsdon finns i lägenhetens alla rum. Systemet är utrustat med varvtalsstyrda fläktar för att kunna behovsanpassa luftflödet.

Marknadsaktörer

Byggherre
Karlstads Bostads AB (KBAB)
Arkitekt
Skanark AB
Publicerad och granskad
2016-06-09
Senast uppdaterad
2016-06-09